Habitacions
Adults
Nens
Habitació 1
Afegir habitació
Confirmar
Tens un xec regal?
COVID-19
Habitacions
Adults
Nens
Habitació 1
Afegir habitació
Confirmar
Tens un xec regal?
Inici Covid-19

Covid19 - Hotel Balneari Vichy Catalan

Per garantir la seguretat dels seus hostes i empleats, el HBVC s'adapta permanentment les seves operacions hoteleres i procediments a l'evolució de la normativa vigent, al temps que ha reforçat el seu compromís amb la neteja i desinfecció dels seus espais.

Seguint les instruccions dictades per l'Institut per a la Qualitat Turística Espanyola del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, s'ha elaborat el corresponent Pla de Contingència, adaptat a l'avaluació de riscos i protocols de seguretat i salut. Aquestes mesures han estat reforçades per l'assessoria de Laboratoris Dr. Oliver Rodés i Cristal International Standards.

Per a més informació sobre el nostre protocols podeu contactar amb nosaltres a reserves@vichycatalan.es i/o per telèfon al 972 470 000.

Fet