Habitacions
Adults
Nens
Habitació 1
Afegir habitació
Confirmar
Tens un xec regal?

AVÍS LEGAL

En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l'informem que el lloc web https://www.hotelbalnearivichycatalan.cat i els seus subdominis http://vichylovers.hotelbalnearivichycatalan.cat i http://loveisinvichy.hotelbalnearivichycatalan.cat (en endavant, la "Web") és titularitat de 1881 HOTELS, SLU, (des d'ara HOTEL BALNEARI VICHY CATALAN) amb domicili social a Avinguda Dr. Furest, 32 de 17455 CALDES dE MALAVELLA (Girona) amb CIF nº B-64301708.

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​a l'tom 2784, foli 42, secció 8, full GI-50262, Inscripció 40.

Comunicacions

Telèfon: +34 972 470 000
Correu electrònic: balneario@vichycatalan.es

Tots els avisos i comunicacions entre els usuaris i el PROPIETARI DE LA WEB es consideren realitzats, amb caràcter general i propòsits, quan es realitzen per qualsevol dels mitjans detallats anteriorment.

El present avís legal regula les condicions d'ús de l'esmentat portal d'Internet.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre HOTEL BALNEARI VICHY CATALAN i els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents al web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Santa Coloma de Farners (Girona) per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

Acceptació de l'usuari

Aquest Avís Legal regula l'accés i utilització de la pàgina web que HOTEL BALNEARI VICHY CATALAN posa a la disposició dels usuaris d'Internet. Es considera usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats de la pàgina web.

L'usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb HOTEL BALNEARI VICHY CATALAN.

L'accés i navegació en el lloc web per part de l'usuari suposa l'acceptació de la totalitat de les presents Condicions d'Ús. En cas de desacord amb les condicions ha d'abstenir-se a fer servir el lloc web.

Accés al web

L'accés a la pàgina web per part dels usuaris és de caràcter lliure i gratuït. Alguns serveis poden trobar-se subjectes a contractació prèvia del servei.

En cas de ser necessari que l'usuari aporti dades personals per accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de les dades es realitzarà de conformitat amb la normativa vigent, en concret amb el RGPD. Per a més informació, consulteu la nostra política de privacitat https://www.hotelbalnearivichycatalan.cat/ca/politica-de-privacitat

Contingut i ús

La visita a la pàgina web per part de l'usuari s'ha de fer de forma responsable i de conformitat a la legalitat vigent, la bona fe, el present Avís Legal i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de HOTEL BALNEARI VICHY CATALAN o qualsevol altres persones físiques o jurídiques.

L'ús de qualsevol dels continguts del lloc web amb finalitats que siguin o puguin ser il·lícites queda totalment prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol tipus no consentides per HOTEL BALNEARI VICHY CATALAN, a el lloc web o als seus continguts.

El titular de l'web no s'identifica amb les opinions abocades en el mateix pels seus col·laboradors. L'empresa es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de HOTEL BALNEARI VICHY CATALAN i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es realitzi amb els continguts de la pàgina web, ni tan sols, encara que se citin les fonts, llevat que es compti amb el consentiment previ, exprés i per escrit d'HOTEL BALNEARI VICHY CATALAN. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en les pàgines web de l'empresa són propietat dels seus amos i estan protegits per llei.

HOTEL BALNEARI VICHY CATALAN no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el lloc web, i en cap cas s'entendrà que l'accés i navegació dels usuaris implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets per part de HOTEL BALNEARI VICHY CATALAN.

Qualsevol ús d'aquests continguts no autoritzat prèviament per part d'HOTEL BALNEARI VICHY CATALAN serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes. HOTEL BALNEARI VICHY CATALAN es reserva el dret d'exercitar enfront de l'usuari les accions judicials i extrajudicials que corresponguin.

Responsabilitat i garanties

HOTEL BALNEARI VICHY CATALAN declara que ha adoptat les mesures necessàries que, dins les seves possibilitats i l'estat de la tecnologia, permetin el correcte funcionament del seu lloc web, així com l'absència de virus i components nocius. No obstant això, HOTEL BALNEARI VICHY CATALAN no pot fer-se responsable de les següents situacions que s'enumeren a títol enunciatiu, però no limitatiu:

  • La continuïtat i disponibilitat dels Continguts.
  • L'absència d'errors en aquests continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer.
  • L'absència de virus i/o altres components nocius.
  • Els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat de HOTEL BALNEARI VICHY CATALAN.
  • L'ús que els usuaris puguin fer dels continguts inclosos al web. En conseqüència, HOTEL BALNEARI VICHY CATALAN no garanteix que l'ús que els usuaris puguin fer dels continguts que, si s'escau s'incloguin en el lloc web, s'ajustin a aquest avís legal, ni que l'ús de la pàgina web es realitzi de forma diligent .
  • L'ús per menors d'edat de la pàgina web o de l'enviament de les seves dades personals sense el permís dels seus tutors, i els tutors responsables de l'ús que facin d'Internet. Els continguts als quals l'usuari pugui accedir a través d'enllaços no autoritzats o introduïts per usuaris mitjançant comentaris o eines similars.
  • La introducció de dades errònies per part de l'usuari o d'un tercer.

HOTEL BALNEARI VICHY CATALAN podrà suspendre temporalment i sense previ avís, l'accessibilitat a la pàgina web amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. No obstant, sempre que les circumstàncies ho permetin, HOTEL BALNEARI VICHY CATALAN comunicarà a l'usuari, amb antelació suficient, la data prevista per a la suspensió dels continguts.

Així mateix, de conformitat amb els arts. 11 i 16 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), HOTEL BALNEARI VICHY CATALAN es compromet a l'eliminació o, si escau, bloqueig dels continguts que poguessin afectar o ser contraris a la legislació vigent, els drets de tercers o la moral i ordre públic.

Modificació de les condicions

HOTEL BALNEARI VICHY CATALAN es reserva expressament el dret a modificar unilateralment, total o parcialment, sense necessitat de previ avís, el present Avís Legal. L'usuari reconeix i accepta que és la seva responsabilitat revisar periòdicament el present Avís Legal.

Fet